Høringssvar fra Hilde Nordstrand

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til dette!