Høringssvar fra Ingrid Cecilia Sæthre

Dato: 08.03.2022

Jeg sier nei til dette.