Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234275

Dato: 05.03.2022

Hei

Forslaget må umiddelbart forkastes!

Dette er svært udemokratisk og at det i det hele tatt fremmes er meget merkelig.