Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109227

Dato: 08.03.2022

Jeg samtykker over hode IKKE forslaget om forlengelse av midlertidig forskriftshjemmeler og helseskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven håndtering av V-19 pandemien. Alt dere gjør er å prøve å forlenge makten til å holde Norges befolkning nede i knestående og i frykt. De som fremdeles ikke har tatt noen av injeksjonene, skulle i følge dere ha vært døde for lenge, lenge siden. Dere bryter med alle lover og regler på kryss og på tvers, noe dere må stå til ansvar for veldig snart. Det vil bli ryddet i rekkene, og da må dere svare for Nürbergerkodeksen og norsk lov.