Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120714

Dato: 08.03.2022

En fare for demokratiet å la regjeringen få utvidede fullmakter, sier derfor NEI.