Høringssvar fra Andreas Jorgensen

Dato: 21.03.2022

Jeg sier Nei til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk so faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt på denne måten. Jeg sier NEi. Vi sier NEI.