Høringssvar fra Irene Brandvold

Dato: 21.03.2022

Smitteverntiltakene griper inn i individuelle rettigheter. De bryter med grunnloven og menneskerettighetene.

Hjemlene i smittevernloven har blitt brukt til å begrense folks frihet og til å kontrollere befolkningen. Bruk av vaksinepass/koronapass, fører i tillegg til segregering.

Dette må opphøre, det har ingenting å gjøre i et fritt og demokratisk samfunn som Norge. Jeg er derfor sterkt i mot forlengelse av hjemlene i smittevernloven, det må ikke skje.