Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 439129

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av smittevernsloven og alt dette medfører !