Høringssvar fra Frode Øiseth

Dato: 05.03.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNSLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN.

Varsku her! Nå brytes Norges lover og Norges demokratiske skikk og sedvane nok en gang!

Hva er meningen med å forlenge disse tvangstiltakene? PANDEMIEN ER OVER! Og omikron er ingen allmennfaglig sykdom.

Det er dypt tragisk at det blir en vane å ikke la rettsstaten gjelde lenger,og at heller ingen på Stortinget ser seg bryet verdt med å forsvare den og at det dermed kun er opp til Norges (enn så lenge) frie borgere å si i fra og advare mot disse ufattelige nasjonale svik. Skal Norges hardt tilkjempede demokratiske forordninger legges ned pga en sterk influensa?

VI BØR IKKE LA HELSE OG OMSORGSDEMPARTEMENTET,HELSEDIREKTORATET,FOLKEHELSEINSTITUTTET OG STATENS LEGEMIDDELVERK ERSTATTE VÅRT STORTING OG VÅRE FOLKEVALGTE! Skal ikke enkeltmennesket i Norge (barn iberegnet) lenger ha krav på beskyttelse?

Jeg protesterer ved denne anledning også på denne (ulovlig?) korte høringsfristen. Skal ikke alle høringsfrister være mellom 6 uker og 6 måneder?

Jeg avslutter min protest mot høringen med å undres om det lenger finnes embetsmenn i Norge som vet hva demokrati er og hva Norge er tuftet på? Blir disse (til nå) medfødte rettighetene ivaretatt i et byråkratisk helseregime?