Høringssvar fra Lobat Mansouri

Dato: 21.03.2022

Høringssvar - Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

De midlertidige bestemmelsene det bes om å forlenge, skal oppheves 1. juli 2022 slik som bestemt. De skal ikke forlenges.

Slike tiltak som foreslås forlenget, er tiltak for å få total kontroll over befolkning. De er veien inn i et (helse)diktatur. Jeg ønsker ikke for meg selv, andre – nålevende eller kommende generasjoner – å leve under diktatur.

Jeg er imot høringsforslaget.