Høringssvar fra Jens Erik Bergh

Dato: 05.03.2022

Det har nok vist seg i praksis at tiltakene som er satt inn for å forhindre smitte i befolkningen ikke har fungert tilfredstillende. Viruset har spredt seg og det har mutert. Ingen kan med sikkerhet si hvordan det hadde gått uten tiltak.

De eneste tiltakene mot smitte som vi vet fungerer er hygiene og isolasjon ved utbrudd. Munnbind for å forhindre å smitte og å bli smittet er ikke tilstrekkelig bevist.

Når man er smittet er styrking av immunforsvaret det eneste tiltaket som vi vet hjelper. Det er også allmenn kjent at det er et godt forbyggende tiltak.

Vaksine mot virus har historisk sett bare vært anbefalt for risikogrupper med allerede svekket immunforsvar.

Vi vet at en vaksine bare virker mot en type virus, ikke når viruset muterer.

Ved alvorlig sykdom finnes det allerede gode medikamenter som kan hjelpe. Det er for meg og mange med meg en gåte hvorfor disse medikamentene ikke blir brukt i behandlingen.

Det kan se ut som om vaksineprogrammet som er satt inn er et forsøk som har slått feil ut på flere punkter allerede og bør derfor stoppes eller revurderes.