Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 380733

Dato: 20.03.2022

Tvangsmidlene det gis hjemmel for står ikke i forhold til formålet.

Her konstruerer man bare nok en mulighet til å ta seg til rette og krenke menigmanns fri- og -rettigheter.