Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 297320

Dato: 17.03.2022

Det er selvfølgelig helt unødvendig å gjøre noe av det som dette høringsforslaget foreslår. Dette er stort sett udugelige tiltak som nok i de fleste våkne øyne er svært uegnet å påføre et samfunn.