Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 557546

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker ikke at disse tiltakene videreføres. Jeg ønsker frihet.