Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 356359

Dato: 05.03.2022

Forslaget om forlengelse bør forkastes. Alle tiltak i forbindelse med covid bør oppheves og koronapass bør forbys fordi det er kun et verktøy for innføring av social credit score system ala Kina.