Høringssvar fra mette.arvnes@gmail.com

Dato: 21.03.2022

NEI til å forlengelse av smittevernloven!!!