Høringssvar fra Bodil Salomonsen

Dato: 21.03.2022

Det finnes ingen faglige argument for å forlenge smittevernloven. Forskning viser at tiltakene som har vært gjennomført, lockdown, har hatt liten eller ingen effekt på dødligheten av sars covid-19. Omicron har ført til naturlig immunitet i befolkningen og en forkjølelse gir ikke legitimitet for en forlengelse av loven eller tiltak som begrenser folks liv.