Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 205420

Dato: 11.03.2022

NEI til forlengelse av smittevernloven!!!