Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421366

Dato: 04.03.2022

ABSOLUT NEI TIL

forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!

Siden de fleste land i Europa har bestemt at covid-19 sykdom ikke lenger skal anses som en allmennfarlig sykdom og en samfunnsfarlig sykdom i henhold til landenes smittevernlovgivning, antar jeg at Norge også gjør en beslutning om at Covid-19 ikke gjør det, bør ikke lenger betraktes som en allmennfarlig sykdom. Alt annet ville vært en parodi, det er nok nå !!