Høringssvar fra Lise Horndal Sæterdalen

Dato: 19.03.2022

Jeg er helt i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Håndteringen av denne såkalte "pandemien" har vært bekymringsverdig fra første dag.

Nå er nok nok. Alle de tiltakene som har vært har kostet samfunnet mer enn det er har hjulpet.

Nei til forlengelse!