Høringssvar fra Bård-Esben Heitmann

Dato: 21.03.2022

Jeg sier et klart nei til forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Jeg oppfatter det slik at regjeringen med dette forslaget vil gi seg selv myndighet til å innføre tiltak som omfatter krav om isolering, smittekarantene og krav til oppholdsted ved innreisekarantene ved det som av myndighetene blir definert som en pandemi - situasjon, enten forverring av nåværende eller en nyoppstått.

Rettsstaten Norge har vært tuftet på suverenitet og menneskerettigheter. Med innføring av slike ordninger som dette forslaget innebærer beveger vi oss bort fra disse prinsippene. Vi går da i retning av et kontroll- og reguleringsregime vi ellers mener å eksistere kun hos totalitære stater.

Jeg ønsker at vårt kjære gode Norge reiser seg som suveren nasjon. Jeg ønsker at alle som oppholder seg her skal ha selvbestemmelse over eget liv og egen helse. Jeg ønsker at alle i Norge skal være vernet av menneskerettigheter og oppleve reell frihet.