Høringssvar fra Ole Haukeberg

Dato: 14.03.2022

Forslaget er lovstridig da det ikke er noen pandemi i Norge i dag! Omikron kan ikke kallles en allmennfarlig sykdom!