Høringssvar fra Per Halle

Dato: 20.03.2022

Dette forslaget er uforenlig med grunnleggende menneskerettigheter og må avvises.