Høringssvar fra Katrine Aakre

Dato: 21.03.2022

Sier klart NEI til dette