Høringssvar fra Marianne Bergum

Dato: 20.03.2022

Er imot dette, då det fratar oss friheten og vernet av menneskerettigheter.