Høringssvar fra Lokallagsleder i Demokratene i Fredrikstad Mette Eriksen

Dato: 20.03.2022

Høringssvar fra Mette Eriksen, lokallagsleder i Demokratene i Fredrikstad

Dato: 20.03.2022

Jeg mener personlig at alle ekstraordinære smittevernstiltak, endringer i smittevernloven og andre lover som begrenser folks frihet, skal oppheves. Demokrati, ytringsfrihet, frivillig helsevalg og frihetene i Grunnlov skal stå sterkest. Jeg anser at forskrifter eller lover som kan hjemle noen form for tvang eller frihetsbegrensing ut over det som allerede var hjemlet i norsk lov i 2019, skal oppheves.

Dessuten har de frihetsbegrensende og økonomisk belastende smitteverntiltakene, som ikke har hatt dokumentert effekt, gjort smittevernet i forbindelse med Covid 19 lite troverdig. At helsemyndighetene ikke erkjenner at det å ha hatt C19 antakelig er det eneste som gir reell immunitet, er også betenkelig.

Tiltakene har, i lys av alt vi nå vet, absolutt ingen berettigelse. I tillegg åpner dette lovforslaget opp for ytterligere brudd på lovfestede personrettigheter og personvern. Myndighetenes gjennomførte tiltak har definitivt ikke fremmet folkehelsen totalt sett.

Det er tid for en grundig revisjon og ansvarliggjøring i forbindelse med det som er gjort. Det som det norske folk har gjennomgått i forbindelse med C19, smittevernstiltak og vaksinering siden 12/3 2020, bør granskes av eksterne instanser. Tiltakene kan ha gjort mer skade enn gavn. Mange feil og overgrep er gjort.

Nå må samfunnet normaliseres fullstendig, og skader rettes opp og kompenseres. Ytterligere skade skal ikke hjemles i norske lover.