Høringssvar fra Oskar Andersen

Dato: 21.03.2022

Jeg er helt imot at det innføres forlengelse av disse grunnlovsendringene. Det rekker nå.

O. Andersen