Høringssvar fra Frode Nyland

Dato: 20.03.2022

Jeg mener at forslaget må forkastes.