Høringssvar fra Hilde Rimereit

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot forslaget og for frihet, valgfrihet og vern av menneskerettigheter. Jeg ser på dette forslaget som en sterkt innskrenkning av viktige verdier og rettigheter i vårt samfunn. Jeg protesterer og forventer at folkevalgte personer og organer stopper dette!