Høringssvar fra Grethe Knutsen

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette, jeg vil ha frihet og vern av våre rettigheter.