Høringssvar fra Jørgen Solberg

Dato: 10.03.2022

Dette er ikke akseptabelt!!