Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 321510

Dato: 18.03.2022

Dette har ingen effekt lenger. Alle smitter alle uansett vaksine status. Jeg sier nei til pass.