Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 178630

Dato: 10.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona pandemien.

Flere av tiltakene benyttet tidligere av regjeringen har allerede skapt enorme økonomiske og personlige utfordringer og for samfunnet som helhet kan virkningene på sikt gi følger et samfunn ikke kan være bekjent av. Det å gi videre fullmakt til dette er helt hinsides. Og jeg sier nei.