Høringssvar fra Aina Olsen

Dato: 21.03.2022

Dette høringsforslaget kan bare forkastes.Dette bryter med Grunnloven ogmenneskerettighetene.Så et klart NEI til dette.