Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 598246

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen. All tilgjengelig forskning har vist at denne WHO erklærte pandemien ikke er verre enn en middels til sterk influensaepedemi. Vi kan ikke styre landet etter verstefallsteorier og unøyaktige datamodeller.