Høringssvar fra AnneMarit AS

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette forslaget. Jeg ønsker ikke et segregeringssamfunn