Høringssvar fra Mona Bakken

Dato: 20.03.2022

Jeg sier et klart NEI til midlertidige forskriftshjemler der Grunnloven blir tilsidesatt og Ja til frihet!