Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281711

Dato: 16.03.2022

Dette er diskriminerende og et brudd på menneskerettighetene. Dette gjøres bare for å ha kontroll på mennesker som vil leve i frihet.Jeg er absolutt imot dette forslaget.