Høringssvar fra Alet Igland

Dato: 16.03.2022

Jeg motsetter meg dette på det sterkeste!