Høringssvar fra inger Marie Hjelle

Dato: 19.03.2022

Jeg skriver dette, selv om jeg forstår at det ikke nytter å informere om hva vanlige mennesker - som er opptatt av ytringsfrihet, menneskerettigheter og alminnelig fokeskikk - mener.

Uansett hvor mange som er uenige med departementet/regjeringer - så gjør dere som dere vil.

Jeg bruker likevel av tiden min og tillater jeg meg å protestere mot innholdet i det høringsforslaget som er sendt ut. Hvorfor? Fordi det er svært viktig, noen må protestere og si fra, det er faktisk nok å lese høringsbrevet for å forstå at dette er helt galt.

Det finnes ingen grunn til å forlenge de midlertidige bestemmelsene, de kan avsluttes allerede nå, men skal hvert fall ikke forlenges ut over 1. juli 2022.

Å sende ut høringsforslag med så kort frist, som bryter med all sedvane/lovverk, er også helt galt, fristene blir kortere og kortere, og dere bryr dere heller ikke om lovverk. Det bekrefter at dere ikke vil at det skal være noen diskusjon, dere vil ha enerett på å bestemme over befolkningen og vil ikke at fagfolk - som vanligvis har nok å gjøre - skal ta til motmæle. Frister som dette gjør at disse ikke har tid til å gi høringssvar.

Når dere i tillegg sier i brevet at "regjeringen har ikke tatt endelig stilling til hvilke forskriftshjemler som eventuelt skal forlenges, og i så fall hvor lenge disse skal forlenges" - så forstår ikke jeg hva som egenlig er på høring. Vi skal kommentere et høringsforslag som vi ikke vet innholdet i?

"Koronaepidemien har vist seg å være uforutsigbar". Nei, da, det har den ikke vært. Jeg visste i april 2020 hva som kom til å skje, og alt jeg trodde, har dessverre vist seg å stemme. Jeg kan også fortelle dere hva som kommer til å skje det neste året viss dere har interesse av det - hvis de midlertidige bestemmelsene fortsetter. Men jeg vet at dere ikke er interessert i det.