Høringssvar fra heidi wettergren

Dato: 07.03.2022

Nå må dere starte å opptre som demokratiske ledere. Den utvidede makten dere har tilegnet dere ila de to siste årene må ta slutt. Smittevernsetaten misbrukes for å følge deres egen agende og tilrøve dere makt over folket som dere ikke har rett til. Tenk at vi må sloss mot våre egne politikere for å beholde grunnleggende menneskerettigheter. Fri ferdsel, gå på arbeide, holde forrettning, puste fritt, medisinsk frihet. Der foregår daglig drap i covid sitt navn. Og dere ønsker å innskrenke frihet og dere kommer til å skylde på helsevesenet. Det helsevesenet DERE har redusert og gjort mer sårbart. Styr landet for folkets beste og ikke som en tyrannisk maksyk diktator. Hisorien vil huske dere. Jeg trenger habilitetserklæring fra dere hele gjengen.....