Høringssvar fra Jan Asle Sele

Dato: 21.03.2022

Dette må ikke godtas. Jeg sier nei.