Høringssvar fra Jan-Oluf Kornstad

Dato: 21.03.2022

Jeg vil vite hvem som har satt i gang denne massive dekonstruksjonen av kongeriket Norge, hvor den har fått inspirasjon fra og hvem som er de ansvarlige bak dette.