Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 588319

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette, og er for frihet og vern av menneskerettighetene.