Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 504820

Dato: 20.03.2022

Nei til smittevernstiltak, NEI til koronapass. Dette strider mot menneskerettigheter, og grunnloven