Høringssvar fra Annelin lea

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona!