Høringssvar fra maria_tanemsmo@hotmail.com

Dato: 05.03.2022

Et tydelig NEI!

Dette strider imot grunnloven og menneskerettighets loven.

Dette er ekstremt innvasivt i privatlivet og det foreligger ikke gode nok grunner for å forlenge en slik ekstrem forskrift!