Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173220

Dato: 10.03.2022

Nei til høringsforslaget.

Nei til koronasertifikat.

Nei til alle koronatiltak.

Nei til alle lover ifm pandemihåndteringen.

Den utvidede maktene regjeringen har tilegnet seg ila de to siste årene må ta slutt. Smittevernstaten misbrukes for å følge en egen agenda og tilrøve seg makt over folket som ingen har rett til.

Smitteverntiltakene har negativ effekt. Det har vist seg å være større dødlighet etter vaksinering enn det var før. Vi har ekstrem lav dødlighet av covid her i landet.

Derimot er det mange negative effekter av smittevernstiltak og vedr lover og regler, som f.eks at bedrifter går konkurs, folkehelsen er dårligere enn noen gang, psykiske problemer, særlig blandt unge tårner seg opp, folk er engstelig hele tiden som er usunn og folk splittes idet det legges skyld på noen, f eksempel uvaksinerte, noe som ikke stemmer med realiteten.

Bivirkningene etter koronavaksinasjoner er omfattende og kan være til større skade enn selve viruset.

Virus har alltid eksistert, og vi må venne oss til å leve med det.

Ved forlengelse av smittevernlover og vedr tiltak begrenses menneskets frihet. Det er feil.

Bi vil få våre grunnlovsfestede og Menneskerettighets festede rettigheter tilbake. Retten til å bestemme over sin egen kropp og helse og våre barns kropp og helse uten restriksjoner, retten til fri ferdsel, retten til å gå på arbeid, skole, barnehage, universitet, holde forretning åpen, puste fritt, medisinsk frihet, mm.

Dere øsker å innskrenke vår frihet og dere kommer til å skylde på helsevesenet. Det helsevesenet dere har redusert og gjort mer sårbart. Og det helsevesenet som dere ikke har oppgradert igjen under pandemien.

Vi betaler for helsevesenet, men nå kommer dere til å forsøke å presse oss til å godta vaksinepass og forlengete lover, og innskrekede frihet og rettigheter basert på et presset helsevesen, eller med de eldre og sårbare som argument.

Men alle mennesker er sårbare, hele pandemihåndteringen har såret flere og mer enn selve viruset.

Dette må ta slutt.