Høringssvar fra Gry Flobak

Dato: 08.03.2022

Jeg motsetter meg dette!