Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303534

Dato: 18.03.2022

Dette sier vi klart NEI til.